Skattefradrag på forbrukslån

Forbrukslån gir skattefradrag på renter og kostnader, akkurat som du får på boliglånet eller billånet, og det betyr i praksis at staten subsidierer en del av utgiftene du har på lånet.

Som et utgangspunkt får du 27% skattefradrag på alle renter og gebyrer du har betalt på lånet, gjennom året. Dette inkluderer fradrag på både etableringsgebyret på lånet, og på det månedlige termingebyret. Har du betalt 10.000kr. I renter og gebyrer gjennom et år, betyr det med andre ord at du vil måtte betale 2.700kr. Mindre i skatt dette året, enn om du ikke hadde hatt lånet. Det er viktig å merke seg at det bare er renter og gebyrer som du faktisk har betalt, du får skattefradrag for. Om renter har påløpt lånet, men du ikke har betalt inn disse, for eksempel fordi du har avdragsfrihet på lånet, vil det med andre ord heller ikke gi deg noe skattefradrag her og nå. Skattefradraget blir imidlertid ikke borte, du vil bare ikke få det tildelt før det året du faktisk betaler inn penger til banken som går til dekning av rentene.

Noen banker krever i tillegg til det månedlige termingebyret, også et fakturagebyr, hvis du velger å få fakturaen på det månedlige avdraget tilsendt per post. Et slikt gebyr er strengt tatt ikke en del av selve lånet, men en avgift du betaler på en tilleggstjeneste, og du vil derfor ikke få skattefradrag for dette. Det samme gjelder hvis du har en form for låneforsikring på lånet, der du betaler en prosentandel av lånesaldoen i månedlig forsikringspremie. En slik kostnad er også å regne som en tilleggstjeneste og gir derfor ikke skattefradrag.

Skattefradraget kommer automatisk

Alle norske banker og finansinstitusjoner er pliktige til å innrapportere lånesaldo og betalte renter og gebyrer til myndighetene, på alle dine lån. Du trenger derfor ikke å gjøre noe spesielt, alle tallene vil automatisk være forhåndsutfylt i din selvangivelse og du mottar det korrekte fradraget automatisk. Som alltid kan feil dog skje, og en sjelden gang kan det oppstå situasjoner der et lån mangler på din selvangivelse, så det anbefales alltid å ta en kjapp sjekk av tallene og sammenligne dem med årsoppgjøret du får fra banken, for å sikre at alt er korrekt og at du faktisk har fått fradraget du har krav på.

Ingen fradrag for misligholdte lån

Siden du ikke får fradrag for renter og gebyrer som er påløpt, men ikke betalt, betyr det i praksis at har du misligholdt lånet ditt, vil du ikke få skattefradrag for de rente- og gebyrkostnadene som er misligholdt. Det er først når du faktisk betaler inn disse rentene og gebyrene til banken, at du vil motta skattefradraget. Det er også viktig å merke seg at det ikke er skattefradrag på forsinkelsesrenter og inkassogebyrer, sp misligholder du lånet slik at det blir oversendt til inkasso, kan dette koste deg dyrt, ikke bare i påløpte gebyrer men også i tapt skattefradrag.

Bare lån i ditt eget navn gir fradrag

Det er bare forbrukslån i ditt eget navn som vil gi deg rett til skattefradrag. Det betyr at om du betaler lånet for en annen person, så vil det være denne personen og ikke deg, som mottar skattefradraget. Det samme gjelder hvis du er medlåntaker på et lån og det spiller ingen rolle om du i praksis betaler halvparten eller kanskje til og med hele avdraget på lånet, det er fremdeles hovedlåntakeren som vil få hele skattefradraget, men er dere samboere eller gift, kan dere under visse forutsetninger fordele fradraget som dere ønsker.

Ektefeller kan helt fritt fordele skattefradrag på rentekostnader mellom seg som de ønsker, også selv om lånet bare står på navnet til den ene parten. Det betyr for eksempel at rentekostnadene på kredittkortgjelden til den ene, i sin helhet kan overføres til den andre parten, hvis man ønsker det. Dette gjøres enkelt ved å stryke fradraget i selvangivelsen til den person som har fått tildelt det, og føre et fradrag av tilsvarende størrelse opp på selvangivelsen til den andre parten.

For samboere er reglene ikke fullt så fleksible. Fradrag på et lån som bare står i den ene personens navn, kan ikke overføres til den andre parten. Er lånet i begges navn, er det som sagt hovedlåntaker som automatisk vil få ført fradraget opp på sin selvangivelse, men dere kan velge å dele dette med femti prosent til hver, ved å stryke halvparten av fradraget på den enes selvangivelse og føre et tilsvarende beløp til fradrag på den andres selvangivelse. I prinsippet kan dere også velge en annen fordeling på fradraget, for eksempel 75% på den ene og 25% på den andre, men her kreves det at det foreligger en skriftlig avtale mellom partene, som regulerer fordelingen. I de aller fleste tilfeller vil ligningsmyndighetene ikke bry seg om denne avtalen og de vil uten videre akseptere fordelingen dere fører opp i selvangivelsene deres, men på forespørsel må dere kunne fremlegge avtalen.

Ingen inntekt, intet fradrag

Skal du ha glede av skattefradraget på renter og gebyrer du betaler på forbrukslånet ditt, krever det at du har en skattbar inntekt. Hvis ikke du har noen inntekt å betale skatt av, vil du heller ikke ha noen skatt du kan motregne skattefradraget på renter og gebyrer mot, og du vil dermed ikke få glede av skattefradraget.

http://www.aftenbladet.no/meninger/Rentefradraget-er-urettferdig-454497b.html