Tips når forbrukslånet er sendt til inkasso

Har du mistet oversikten over din privatøkonomi og kommet i den uheldige situasjon at du har misligholdt forbrukslånet ditt, slik at det er sendt til inkasso, er det viktig at du tar grep så raskt som mulig, for å minimere skaden og unngå skyhøye kostnader.

Konsekvenser når lånet sendes til inkasso

Når banken etter gjentatte purringer og varsler, ennå ikke har mottatt avdrag på lånet ditt, vil de til slutt gå til det skritt å sende lånet videre til et inkassoselskap som vil ta seg av videre inndrivning av kravet. Siden et forbrukslån er usikret, har banken ingen pant eller annen sikkerhet for pengene sine, og et inkassoselskap er derfor eneste utvei for banken.

Når et forbrukslån oversendes til inkasso, får det flere alvorlige konsekvenser for deg som låntaker. For det første vil lånet, i henhold til låneavtalen, umiddelbart forfalle i sin helhet. Det betyr at kravet du får fra inkassoselskapet vil være på hele restsaldoen på lånet, og ikke bare på det eller de avdragene du ikke har betalt.

Siden de lovfestede inkassogebyrene i Norge varierer med størrelsen på inkassokravet, betyr det faktum at det er hele restbeløpet på lånet som inngår i inkassosaken, at dette kan bli svært kostbart. Er restlånet ditt på for eksempel 60.000kr. Vil det første inkassogebyret være på 2 680kr. Betaler du ikke hele inkassokravet innen fire uker, vil det bli ilagt et nytt gebyr på 5 360kr. I løpet av bare noen få uker har beløpet du skylder med andre ord vokst med over 8 000kr.

Ta kontakt med inkassoselskapet

Når man opplever betalingsproblemer er det ikke unormalt at man blir rammet av «konvoluttsyken». Man vegrer seg for å åpne posten og de uåpnede brevene blir fler og fler, mens de økonomiske problemene blir større og større. Dette er imidlertid en farlig utvikling og en ting er sikkert; Problemene blir ikke borte ved å lukke øynene og late som om alt er ok. Er du først kommet i en situasjon der forbrukslånet ditt er sendt til inkasso og har du ikke mulighet for å betale, er det første du bør gjøre å kontakte inkassoselskapet og forklare dem situasjonen og forsøke å komme frem til en løsning.

I utgangspunktet anbefales det å kontakte inkassofirmaet skriftlig via epost. Da har du dokumentasjon på hele dialogen du har hatt med firmaet, og du unngår misforståelser. Flere inkassoselskaper har egne kundeportaler der du kan se en oversikt over dine saker og utestående beløp og der du kan kommunisere med en kundeveileder hos inkassofirmaet.

Inkassoselskap er som regel villige til å inngå en avbetalingsordning som er levelig for deg og din økonomiske situasjon og uansett slipper du ikke unna de gebyrene som allerede er påført saken og det vil i tillegg komme nye gebyrer for etablering av avdragsordningen. Når først du har etablert en avdragsordning med inkassoselskapet, er det svært viktig at du overholder denne. Hvis ikke vil kravet i sin helhet gå direkte til rettslig innkrevning, noe som betyr at Namsmannen vil ta utlegg i lønnen din eller eventuelt løsøre du måtte eie, som bil, TV, datamaskin, etc.

Ta grep før saken havner hos inkassoselskapet

Hvis du blir arbeidsledig, sykemeldt, opplever samlivsbrudd eller av andre grunner får redusert inntekt en periode og dermed problemer med å betale avdragene på forbrukslånet, sparer du deg selv for mye problemer og ekstra kostnader, hvis du er proaktiv og tar kontakt med banken så tidlig som mulig. Det er ikke i bankens interesse at du misligholder lånet ditt slik at de er nødt til å sende det til inkasso, så de aller fleste banker vil være imøtekomne og så langt det er mulig, hjelpe med å finne en løsning begge parter kan leve med.

Mange lån har en «innebygd» mulighet for å ta et par avdragsfrie måneder i året, og dette kan kanskje være akkurat det pusterommet du trenger, eller i hvert fall gi deg litt ekstra tid til å finne ut av hvordan du skal løse utfordringene i din privatøkonomi. Slik avdragsfrihet krever imidlertid at du er ajour med lånet. Har du først passert forfallsdatoen på et avdrag eller kanskje allerede misligholdt lånet, bortfaller muligheten for avdragsfrihet.

Hvis reduksjonen i din inntekt kommer til å vare mer enn bare noen få måneder, vil avdragsfrihet neppe være en løsning. Et alternativ kan være å se på muligheten for å øke lånets løpetid, for dermed å redusere størrelsen på det månedlige avdraget. Dette gjør selvsagt at totalkostnaden på lånet øker, men det vil fortsatt være en både bedre og billigere løsning enn å misligholde lånet.

Hold oversikt over din privatøkonomi

Husstandens privatøkonomi er i dag mye mer kompleks enn for bare noen tiår siden. Pengestrømmene både ut og inn går mye raskere enn tidligere og uten et skikkelig system er det lett å miste oversikten. Undersøkelser har vist at 4 av 10 som opplever betalingsproblemer, fikk dette på grunn av rot og manglende oversikt over privatøkonomien. Hvis du allerede har havnet i et økonomisk uføre, er det aller første du bør gjøre å få en oversikt over den økonomiske situasjonen din. Det er både ubehagelig og kanskje deprimerende, men det er helt nødvendig for at du skal klare å finne en vei ut av problemene og få styr på økonomien igjen.

Start med å lage en oversikt over all din gjeld og hvem du skylder penger. Dette er en glimrende anledning til samtidig å komme igjennom bunken med uåpnet purringer og inkassovarsler. Det trenger ikke å være så komplisert. Lag et regneark der du fører opp navnet på det firmaet eller inkassoselskapet du skylder penger og størrelsen på beløpet. Husk at inkassoselskapene gjerne sender deg flere brev på samme sak, så har du ikke åpnet posten på en stund, er sjansen stor for at mange av brevene gjelder samme ubetalte regning.

Når du har oversikt over hvor mye du skylder, bør du lage deg et detaljert budsjett over husholdningens økonomi, så du får klarlagt hvor mye du har å rutte med hver måned. Budsjettet hjelper ikke bare deg selv med å holde oversikten over din økonomi, det er også et viktig dokument når du skal fremforhandle avdragsordninger med banken eller inkassoselskapet.

Få hjelp av en gjeldsrådgiver

Alle norske kommuner er pliktige til å tilby gjeldsrådgivning til sine innbyggere. Dette er en gratis tjeneste der du kan få hjelp til å få oversikt over økonomien din, sette opp budsjett og hjelp i kontakten med inkassoselskaper og andre kreditorer. Det er forbundet med mye skam å innrømme at man har mistet kontrollen over egen økonomi, men det er viktig å huske på at alle kommunale gjeldsrådgivere selvsagt har taushetsplikt, så du trenger ikke å være redd for at alle i bygda skal få vite om dine problemer.

Noen kommuner har egne gjeldsrådgivere ansatt, mens andre kommuner har satt bort denne tjenesten til det lokale NAV-kontoret. Hvis du er usikker på hvor du skal henvende deg for å få hjelp, så sjekk kommunens nettsider eller ring til det lokale servicekontoret.